Przedmiotowe
Ostatnio dodane
Odsłon : 65462
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 
Podkarpackie Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

Na podstawie § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 z późn. zm.) Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie przedstawia sprawozdanie finansowe za 2019 r.:
  1.     Bilans (plik pdf)
  2.     Rachunek Zysków i Strat (plik pdf)
  3.     Zestawienie zmian w funduszu jednostki (plik pdf)
  4.     Oświadczenie kierownika jednostki (plik pdf)
  5.     Informacja dodatkowa (plik pdf)

Poprawiony (środa, 20 maja 2020 09:04)

 
Powiaty